logo audytu działki

2022-04-26
(aktualizacja: 2022-04-26)

Doradztwo przy zakupie działki

W poniższym artykule wyjaśniamy, na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę podczas kupna działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Zakup działki – co należy sprawdzić?

Weryfikacja działki przed jej nabyciem pozwala na zabezpieczenie interesów kupującego oraz uniknięcie przyszłych problemów prawnych, finansowych czy technicznych. Punktem wyjścia do sprawdzenia statusu działki jest przejrzenie jej księgi wieczystej. W tym celu zachęcamy do skierowania się na stronę Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, która prowadzona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl. Tym sposobem będzie można się dowiedzieć, kto faktycznie jest właścicielem gruntu, czy działka posiada jakieś obciążenia, roszczenia czy hipoteki. Te informacje są kluczowe przed podjęciem ostatecznej decyzji i podpisaniem umowy sprzedaży określonej działki.

Wybór działki a jej przeznaczenie

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest sprawdzenie informacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. MPZP. Treść takiego planu jest również dostępna w Internecie na stronach urzędów w biuletynach informacji publicznie. Alternatywnie można też udać się do urzędu gminy stacjonarnie i poprosić o niezbędne wyrysy. Z dokumentacji dowiemy się przede wszystkim o rodzaju działki, zasadach zabudowy wraz z jej wysokością, udziale procentowym biologicznie oraz maksymalnej ilość dopuszczalnych miejsc parkingowych. To właśnie od typu działki (budowlana, rolna, rekreacyjna itp.) zależeć będzie to, co może się na niej znaleźć. W przypadku, gdy działka nie jest objęta wspomnianym planem zagospodarowania przestrzennego, trzeba wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez właściwy urząd.

Doradztwo przy zakupie działki

Nasza firma oferuje profesjonalne doradztwo przy zakupie działki. W ramach usługi sprawdzamy najistotniejsze kwestie zarówno techniczne, jak i prawne, przykładowo: uzbrojenie działki, jakość gruntów i powietrza, dostęp do drogi publicznej, odległość od chronionych obszarów przyrody, linii napięcia oraz lasów, czy potencjalne położenie w strefie zalewowej. Drobiazgowo analizujemy księgę wieczystą oraz miejscowy plan zagospodarowania. Wynikiem naszego audytu jest raport zawierający kluczowe informacje oraz rekomendacje istotne z punktu widzenia zakupu określonej działki.