logo audytu działki

2023-07-19
(aktualizacja: 2023-07-19)

Jakie są różnice między działkami rekreacyjnymi a ROD?

Wiele osób działki rekreacyjnie nazywa zamiennie działkami ROD. I choć przeważnie każdy wie, o co chodzi, posługiwanie się tymi nazwami naprzemiennie, jest błędem. Zatem, czym różni się działka rekreacyjna od działki ROD? Z czego wynikają te różnice i czym skutkują? Wyjaśniamy poniżej.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Czym są działki rekreacyjne?

Działki rekreacyjne nie mają definicji uregulowanej przepisami polskiego prawa. Nazwą tą określa się grunt, na którym zgodnie z teorią, można wznosić budynki. Należy tylko mieć na uwadze to, że mogą one służyć jedynie wypoczynkowi. Takie zasady określają lokalne regulaminy. Działki rekreacyjne znajdują się poza miastem. 

Co można zbudować na działce rekreacyjnej?

Działki rekreacyjne mogą być wzbogacane budynkami. Jednak maksymalne możliwości w zakresie budowy, to murowany dom o maksymalnie dwóch kondygnacjach i powierzchni nieprzekraczającej 150 mkw. Jednak takie szczegóły jak maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna wysokość głównej kalenicy, czy kąt nachylenia połaci dachu, określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Chcąc postawić na takiej działce budynek, trzeba najpierw postarać się o stosowne pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym. Nie trzeba załatwiać tych formalności, jeśli zamierza się w danym miejscu postawić jedynie budynek gospodarczy, altanę, czy na przykład garaż albo też domek letniskowy o powierzchni nieprzekraczającej 35 mkw. Budowę domu należy zaś zgłosić specjalnym organom administracji architektoniczno-budowlanej. 

Działki rekreacyjne a prawo własności

Działki rekreacyjne kupuje się na tej samej zasadzie, co zwykłe działki budowlane. Sprawa jednak się nieco komplikuje, jeśli działka ta liczy więcej niż 36 arów i mieści się w innej gminie niż ta, do której należy kupujący ze względu na miejsce zamieszkania. Wówczas ma on obowiązek powiadomienia gminy właściwej z powodu położenia danej działki. W celu nabycia działki rekreacyjnej nabywca musi podpisać ze sprzedającym akt notarialny. Działki rekreacyjne, a konkretnie ich zakup, może być finansowany kredytem hipotecznym. Pełnoprawny właściciel ma możliwość sprzedaży działki, wydzierżawienia jej, zastawienia, wynajęcia czy budowania na niej. 

Ile kosztują działki rekreacyjne? 

Działki rekreacyjne mają różną cenę. Wiele zależy od samego ich położenia. Te zlokalizowane nad morzem czy w górach mogą kosztować nawet 300 zł za mkw. Jeśli jednak chodzi o działki z mniej popularnych miejscowościach, ceny rozpoczynają się już od 40 zł za mkw. Należy jednak mieć świadomość, że zmieniają się one wraz z upływem czasu. Z roku na rok wszystko drożeje, więc w tym momencie działki te mogą być już droższe. Na cenę wpływa też obecność przyłączy, wydane pozwolenie na budowę, czy zabudowa i jej stan. Do kosztu całkowitego trzeba doliczyć również podatek od czynności cywilnoprawnych (2% od wartości nabytej parceli) i podatek od nieruchomości, który trzeba odprowadzać regularnie. 

Czym jest działka ROD? 

Działka ROD, czyli tak zwany ogródek działkowy, oznacza konkretny, uregulowany w prawie typ działki rekreacyjnej. Ta znajduje się na terenie miasta i jej specyfika znacząco różni się od rodzaju działki opisywanej wyżej.

Co można zbudować na działce ROD?

Na terenie rodzinnego ogródka działkowego można wznosić jedynie budynki, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Chcąc w tym miejscu postawić domek letniskowy, trzeba zgłosić ten fakt w urzędzie i w siedzibie zarządu ROD. Wszelkie kwestie związane z tematem wznoszenia budowli na terenie rodzinnych ogródków działkowych uwzględnia Ustawa o ROD, a do tego też regulamin stowarzyszenia ogrodowego. By orientować się w szczegółach i mieć pewność co do prawidłowego postępowania, należy uważnie zapoznać się z wymienionymi dokumentami. 

Działka ROD a prawo własności 

Działki ROD należą do Polskiego Związku Działkowców. W tym przypadku nabyć da się wyłącznie prawo do korzystania z tych działek zarówno od innego działkowca, jak i od PZD. Jeśli okaże się, że jest interesująca działka do przejęcia, jeszcze przed podpisaniem umowy dzierżawy działkowej warto ją bardzo dobrze sprawdzić. Podpisanie wspomnianej umowy będzie wiązało się z akceptacją regulaminu ogródka. 

Przejmując działkę ROD od innego działkowca, trzeba podpisać z nim w obecności notariusza umowę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej. Faktyczne przeniesienie tych praw i obowiązków nastąpi jednak dopiero po zatwierdzeniu umowy przez zarząd ROD. 

Ile kosztuje działka ROD?

W przypadku działki ROD, koszt zależy przede wszystkim od tego, czy zainteresowanemu uda się wydzierżawić ROD bezpośrednio, czy konieczne będzie również zapłacenie za przeniesienie praw do użytkowania ogródka. Koszt ten często sięga kilkunastu tysięcy złotych, a tak naprawdę może wzrosnąć do kwoty nawet 100-200 tys. zł. Lepiej więc rozejrzeć się za ofertą, która umożliwi podpisanie umowy bezpośrednio z zarządem danego ROD. Wówczas jedyne koszty, jakie będzie trzeba ponieść, ograniczą się do opłaty ogrodowej na pokrycie kosztów funkcjonowania, zarządzania oraz konserwacji rodzinnych ogródków działkowych, opłaty za dzierżawę działki i członkostwa PZD. Konieczna jest tu także opłata za wywóz odpadów komunalnych, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, jaką zarząd odprowadza, a do tego indywidualna opłata za zużycie wody, energii itd. Te opłaty jednak dotyczą również przypadku, gdy dzierżawimy ogródek od innych osób, a nie bezpośrednio od PZD.