logo audytu działki

2022-05-08
(aktualizacja: 2022-05-09)

Jak sprawdzić, czy działka ma dojazd?

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak sprawdzić, czy działka ma dojazd.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Sprawdzenie uzbrojenia działki to niezwykle istotna kwestia. Znaczenie ma, jednak nie tylko wykonanie przyłączy mediów. Bardzo ważny dla każdego inwestora powinien być dostęp do drogi publicznej. Można nawet powiedzieć, że jest to kwestia priorytetowa w przypadku każdej działki budowlanej. Brak dostępu do drogi publicznej wiąże się z wieloma problemami dla inwestora. Może nawet uniemożliwić przeprowadzenie budowy. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób dowiedzieć się o dostępności drogi. Obecnie jest wiele sposobów, informacji można szukać nawet w internecie.

Dlaczego dostępność drogi publicznej ma tak duże znaczenie przy zakupie działki?

Trudno mówić o dostaniu się na działkę, jeśli nie prowadzi do niej żadna droga. Dla osoby planującej zakup gruntu kluczowe powinno być to, czy można liczyć na dostęp do drogi publicznej. Nie musi być ona bezpośrednio połączona z działką. Może zostać poprowadzona przez drogę wewnętrzną, jeszcze innym rozwiązaniem będzie ustanowienie służebności drogowej. Jak widać, możliwości jest wiele, ale wszystko trzeba dobrze zweryfikować. W zależności od tego, jaką funkcję pełni droga publiczna, może być ona krajowa, wojewódzka, powiatowa lub gminna.

Stosuje się również podział na drogi ogólnodostępne i o ograniczonej dostępności. Jeśli działka będzie pozbawiona dostępu do drogi publicznej, to można wnioskować o ustanowienie drogi koniecznej, ale trzeba za to zapłacić. Niezbędne staje się również spełnienie wszystkich wymogów.

Czy działka ma dostęp do drogi publicznej?

Sposobem na szybkie zweryfikowania tego, czy dana działka posiada dostęp do drogi publicznej, jest pobranie raportów o terenie. Wystarczy wskazać działkę za pomocą adresu lub jej numeru. Na koniec można wygenerować raport dostępności do drogi publicznej. Innym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu, który sprawdzi ewidencję dróg publicznych i udzieli informacji o drodze publicznej. W zależności od rodzaju drogi, wniosek trzeba skierować do innego urzędu: powiatowego, wojewódzkiego, gminnego. We wniosku muszą znaleźć się dane osobowe wnioskodawcy wraz z jego zapytaniem. Można go złożyć osobiście lub drogą elektroniczną, możliwe jest także wysłanie pisma w tradycyjny sposób, czyli pocztą polską. Odpowiedź powinna pojawić się w ciągu 14 dni.

Profesjonalna pomoc przy sprawdzaniu działki

Sprawdzenie działki przed kupnem warto powierzyć specjalistom, którzy nie pominą nawet najdrobniejszego detalu. Nie trzeba ich daleko szukać, wystarczy wejść na stronę, audytdzialki.pl, aby zamówić audyt działki. Zajmą się oni sprawdzeniem lokalizacji gruntu, dojazdu do niego. Zapoznają się również z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie będzie MPZP, to należy wystąpić o warunki zabudowy. Na liście rzeczy do sprawdzenia znajdują się również dostępność mediów, teren działki i badania geotechniczne. Na tym jednak nie koniec, specjaliści zajmą się również zweryfikowaniem innych uwarunkowań. Zaliczyć można do nich między innymi bliskość terenów zalewowych, chronionych itd. Bardzo ważne jest sprawdzenie stanu prawnego działki, dotyczy to też hipoteki, służebności, roszczeń itd.