logo audytu działki

2022-04-30
(aktualizacja: 2022-05-04)

Jak sprawdzić granice działki?

W poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób możemy sprawdzić granice działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Jak sprawdzić granice działki?

Przed zakupem działki należy wykonać audyt techniczny. W tym celu warto skorzystać z pomocy prawnika, który przeanalizuje najważniejsze dokumenty oraz draft umowy sprzedaży. Trzeba mieć na uwadze, że jedną z kluczowych kwestii jest weryfikacja granic prawnych danej działki. Może zdarzyć się, że wskazywany przez właściciela, czy przez ogrodzenie obszar, wcale nie jest zgodny z dokumentacją. Dlatego też zalecamy skontaktowanie się z geodetą, który na podstawie dokumentów będzie w stanie zlokalizować punkty graniczne, a także wykonać niezbędne pomiary. Co do zasady, znaki graniczne umieszcza się na prostych liniach granicznych. W pierwszej kolejności geodeta dokonuje analizy podstawowych dokumentów, czyli aktów notarialnych, ksiąg wieczystych oraz dostępnych map wskazujących poszczególne granice działek.

W sytuacji, gdy pojawia się problem z ustaleniem prawnego przebiegu granicy, należy poprosić, by geodeta wznowił granice nieruchomości, albo jej rozgraniczenia.

Rozgraniczenie nieruchomości – co oznacza?

Rozgraniczenie nieruchomości dotyczy przypadku, gdy istnieje problem z prawnym ustaleniem przebiegu granicy działki. Wtedy geodeta zgodnie z artykułem 152 Kodeksu cywilnego za stosowną opłatą dokonuje rozgraniczenia. Ma ono miejsce z urzędu, albo na wniosek jednej ze stron. W ramach tego procesu wszczynane jest postępowanie rozgraniczające, a także wyznaczony zostaje geodeta do przeprowadzenia rozgraniczenia. Opłata za te działanie powinna zostać rozdzielona pomiędzy sąsiadów działek, którzy to są odpowiedzialni za działania na rzecz rozgraniczenia poszczególnych gruntów. W momencie wystąpienia sporu w obszarze granic poszczególnych działek, na podstawie artykułu 153 KC, za obowiązująca granicę przyjmuje się tą z ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jeśli strony nie zgadzają się z przebiegiem granicy i nie podejmują się zawarcia ugody, to sprawa może zostać przekazana do Sądu Rejonowego.

Wówczas to orzeczenie sądu dotyczące granic działki stanie się wiążące dla stron sporu.