logo audytu działki

2022-02-10
(aktualizacja: 2022-04-21)

Jak sprawdzić klasę gruntu online?

W poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób możemy sprawdzić klasę gruntu online.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Klasę nabywanego gruntu można sprawdzić przede wszystkim w takich dokumentach jak wyrys oraz wypis z rejestru gruntów, ale nie tylko. Istnieją również zdecydowanie prostsze metody, umożliwiające pozyskanie wspomnianej informacji online, co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i kupno domu.

Czym jest klasa gruntu?

Klasa gruntu, zwana również klasą bonitacyjną, jest określana w zgodzie z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów jest przeprowadzana przez starostę - z urzędu bądź na wniosek właściciela danego terenu. Podczas oceny tej stosuje się szereg kryteriów, w tym m.in. położenie i budowę profilu gleby, jej barwę, warunki uprawy, zdolność retencyjną i wiele innych.

Dlaczego klasa gruntu ma znaczenie?

Gleba, która znajduje się wokół budynków, ma szczególnie duże znaczenie w przypadku zabudowań rolnych, ale nie tylko. Nawet odbiór domu na terenach podmiejskich powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem klasy gruntu. Informacja ta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla upraw rolniczych, ale również zwykłej roślinności, jaką chcemy nasadzać wokół domów - krzewów i drzewek ozdobnych, kwiatów czy krzewów owocowych.

Jak sprawdzić klasę gruntu online?

Jak wspominaliśmy, informację o klasie gruntu można znaleźć w dokumentacji danego terenu. Uzyskanie wypisu jest możliwe za niewielką, wynoszącą około 100 zł opłatą. Nie jest to jednak jedyna możliwość w tym zakresie.

Miasta na prawach powiatu, a także starostwa powiatowe prowadzą specjalne geoportale, na których udostępniane są informacje o klasie gruntu. Co za tym idzie, znając dokładną (lub, w niektórych przypadkach, choćby przybliżoną) lokalizację gruntu - możemy na podstawie mapy określić, z jakim rodzajem gleby mamy do czynienia. To z pewnością ułatwi podjęcie decyzji o kupnie bądź zaniechaniu nabycia domu na danym terenie, z uwagi na klasę gruntu, jaki znajduje się wokół.