logo audytu działki

2022-05-09
(aktualizacja: 2022-05-11)

Jak sprawdzić wartość rynkową działki?

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak sprawdzić wartość rynkową działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

W jaki sposób upewnić się, że działka, którą planujemy zakupić, jest warta swojej ceny? To bardzo istotna informacja, bowiem w przypadku prywatnych sprzedających mamy do czynienia z dowolnością jeśli chodzi o cenę, a co za tym idzie - właściciel może ustalić cenę zbliżoną do rynkowej, ale również zdecydowanie powyżej lub poniżej tej kwoty.

Czym jest wycena nieruchomości?

Mianem wyceny nieruchomości nazywa się próbę kwotowego określenia wartości danego terenu. Co istotne, na wartość nieruchomości wpływa wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Wśród nich są te dość oczywiste, które przychodzą do głowy każdemu - jak, chociażby rozmiar działki, jej lokalizacja czy podpięcie mediów. Jednak, co istotne, nie bez znaczenia jest także jej estetyka (a zatem np. wygląd otoczenia lub ciekawe elementy na samej działce, jak chociażby przecinająca ją rzeka czy staw), a w przypadku wielu sprzedających - także kwestie emocjonalne (jak np. to, że sprzedajemy działkę po ukochanym członku rodziny). Wyceny można dokonać zasadniczo na trzy sposoby: samodzielnie, a także zlecając ją komuś, jednak w tym drugim przypadku mamy do czynienia z dodatkowym podziałem na dwie metody.

Samodzielna wycena nieruchomości

Samodzielne sprawdzenie działki przed zakupem, a co za tym idzie - również określenie jej ceny - jest jak najbardziej możliwe, gdy wiemy, na co zwrócić uwagę. Wśród kwestii, które wpływają na wartość działki, wskazać można zatem takie zagadnienia, jak jej lokalizacja, położenie oraz kształt, uzbrojenie w media, zapisy MPZP, stan prawny działki, pozwolenie na budowę, a także warunki geologiczne, ukształtowanie terenu i inne. Po uwzględnieniu tych zagadnień można sprawdzić, ile kosztują przybliżone działki zlokalizowane w tym samym obszarze i uśrednić wartości.

Warto jednak pamiętać o tym, co wspominaliśmy już wcześniej, czyli możliwości potencjalnego wpływania na cenę nieruchomości również kwestii niepowiązanych w pełni z jej faktycznym stanem: chęci zysku lub po prostu kwestii sentymentalnych po stronie sprzedającego. Sprzedaż np. działki, która pozostawała w rodzinie przez długi czas, może wywoływać nieco sprzeczne uczucia u sprzedającego, a te sprawiają, że zawyża cenę, by znaleźć usprawiedliwienie dla swoich czynów.

Wycena działki budowlanej przez profesjonalistę

Jak wspominaliśmy, audyt działki, a także wycenę jej wartości rynkowej można także zlecić profesjonalistom. Tego typu działania można podjąć na dwa sposoby: kierując się np. do takich firm jak audytdzialki.pl, a także do rzeczoznawcy majątkowego. W tym pierwszym przypadku specjalista podejmuje zbliżone działania do opisanych powyżej, jednak korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, które przewyższa te posiadane przez niezwiązanego z branżą człowieka.

W drugim przypadku - rzeczoznawca wydaje nam tzw. operat szacunkowy, który tworzony jest w formie pisemnej i stanowi rzeczywiste potwierdzenie wartości działki. Operat może stanowić np. dowód w sądzie, jednak na potrzeby wyceny działki przed jej kupnem - w zupełności wystarczająca jest pomoc wspomnianego wcześniej specjalisty.

Sprawdzenie działki przed kupnem może pomóc uniknąć kosztownej pomyłki. Wyceniając działkę samemu lub z pomocą specjalisty możemy wybrać najlepszą opcję cenową!