logo audytu działki

2021-09-07
(aktualizacja: 2022-03-14)

Jak znaleźć numer księgi wieczystej

Jeśli nie wiesz, jak znaleźć numer księgi wieczystej, przeczytaj ten artykuł.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Księga wieczysta to podstawowe źródło informacji na temat nieruchomości, dla której jest prowadzona. Sprawdzenie jej treści powinno zawsze poprzedzać decyzję o zakupie gruntu, domu bądź mieszkania.

Jak sprawdzić księgę wieczystą

Weryfikację wpisów w księdze, prowadzonej dla interesującej nas nieruchomości, przeprowadzić można na dwa sposoby. Pierwszy z nich wiąże się z koniecznością udania się do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości i złożenia w jego wydziale wieczystoksięgowym wniosku o odpis z księgi, bądź przesłania stosownego wniosku pocztą. Za odpis zwykły z księgi zapłacimy 30 zł, za pełny - 60 zł. Płatności dokonać można przelewem lub w kasie Sądu, a jeżeli wniosek wysyłamy pocztą, wówczas należy do niego dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Odpis otrzymamy od ręki, jeżeli wniosek składamy w sądzie lub do 30 dni kalendarzowych w przypadku formy pocztowej. Drugim, znacznie prostszym, sposobem jest skorzystanie ze strony Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW). Na stronie głównej EKW, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ekw.ms.gov.pl), mamy możliwość bezpłatnego przeglądania ksiąg wieczystych, a także, jeżeli zależy nam na uzyskaniu konkretnego dokumentu, złożenia wniosku o odpis, wyciąg bądź zaświadczenia z księgi wieczystej (jest to już usługa odpłatna - koszt to odpowiednio 20 zł za odpis zwykły, 5 zł za wyciąg z jednego działu księgi, oraz 5 zł za zaświadczenie). Dla sprawdzenia księgi konieczna jest znajomość jej pełnego numeru, na który składa się kod wydziału danego Sądu Rejonowego (4 cyfry), numer księgi nadawany zgodnie z repertorium ksiąg w danym sądzie (8 cyfr) oraz cyfra kontrolna. Jest to jedyny warunek dostępu do treści ksiąg - są one jawne. Jeżeli jednak zależy nam na zapoznaniu się z aktami danej księgi może okazać się to trudne - przeglądać je może notariusz oraz strony, posiadające interes prawny, który należy wykazać we wniosku o wgląd do akt. Na akta księgi składają się dokumenty, stanowiące podstawę wpisów w księdze. Zazwyczaj sprawdzenie samej księgi okazuje się wystarczające jako element badania stanu prawnego nieruchomości.

Księga wieczysta - działy

Na księgę składają się cztery działy. Dział I zawiera oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, dział II – wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, dział III – wpisy, które dotyczą ograniczonych praw rzeczowych (z wyłączeniem hipotek), wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek), natomiast dział IV –wpisy, dotyczące hipotek.

Każdy z działów zawiera informacje, z którymi powinien zapoznać się potencjalny nabywca nieruchomości. Dzięki sprawdzeniu księgi potwierdzimy położenie nieruchomości, dane właściciela bądź użytkownika wieczystego gruntu, domu lub mieszkania, oraz istniejące obciążenia, w tym także hipoteczne. Jeżeli mamy wątpliwości odnośnie wpisów w księdze, dobrze jest rozważyć skorzystanie ze wsparcia prawnika w przeprowadzeniu audytu prawnego nieruchomości. Prawnicy firmy Audyt Działki, w ramach oferowanej usługi, sprawdzają nie tylko księgę wieczystą, ale także inne równie ważne kwestie, takie jak na przykład przeznaczenie działki, jej lokalizacja, otoczenie i uzbrojenie. 

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po numerze działki

Oczywistym sposobem na pozyskanie numeru księgi, w oparciu o znajomość którego będziemy mogli księgę sprawdzić, jest poproszenie o jego podanie sprzedającego. Jeżeli jednak takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, warto jest skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości Sądem Rejonowym i tą drogą spróbować uzyskać numer księgi, przy czym formalnie wymogiem koniecznym do zdobycia potrzebnej nam informacji jest posiadanie interesu prawnego. Podobnie wygląda sytuacja w Państwowej Ewidencji Gruntów.

Innym sposobem uzyskania niezbędnego nam numeru jest skorzystanie z jednego z serwisów internetowych, takich jak na przykład https://ksiegiwieczyste.pl  lub https://www.znajdzksiege.pl, które w oparciu o posiadaną bazę sprzed kilku lat oferują usługę, polegającą na odpłatnym udostępnieniu numeru księgi na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Sama znajomość nazwiska jej właściciela nie będzie wystarczająca ze względu na regulacje Ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po nazwisku właściciela

W związku z ochroną danych osobowych trudniej oficjalnie nie będziemy mogli uzyskać w sądzie wieczystoksięgowym numeru księgi wieczystej tylko po nazwisku właściciela nieruchomości. Natomiast istnieją strony internetowe, które nam tę możliwość uzyskania numeru księgi udzielają. Jeżeli będziemy znali adres nieruchomości lub imię i nazwisko jej właściciela, to na takich stronach jak Znajdzksiegę.pl będziemy mogli wyszukać numer księgi.

Księgi wieczyste online za darmo

Istnieją dwa sposoby na uzyskanie numeru księgi wieczystej za darmo. Jednym z nich jest uzyskanie numeru bezpośrednio od właściciela nieruchomości, działki, który powinien nam go udostępnić. Jeżeli jednak właściciel będzie się przed tą czynnością wzbraniał, to możemy spróbować uzyskać numer w sądzie wieczystoksięgowym. W sądzie może być jedynie taka trudność, że jeżeli nie trafimy na przychylnego urzędnika, który od ręki przekaże nam numr, to będziemy musieli wykazać interes prawny, dlaczego chcemy uzyskać taki numer.