logo audytu działki

2021-09-07
(aktualizacja: 2023-08-07)

Jak znaleźć właściciela działki

W artykule podpowiadamy potencjalnemu klientowi, jak znaleźć właściciela interesującej działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Poszukiwanie danych właściciela działki, która zwróciła naszą uwagę, może wydawać się trudnym zadaniem. Istnieje jednak kilka sposobów na uzyskania potrzebnych nam informacji, co zwiększa szanse na powodzenie.

Jak sprawdzić do kogo należy działka

Może się okazać, że najprostszym i najskuteczniejszym sposobem będzie porozmawianie z sąsiadami, którzy mogą nam powiedzieć sporo na temat gruntu i jego właściciela. Jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości, możemy skorzystać z innych rozwiązań.

Dane właściciela działki pozyskać można w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. W każdym przypadku oznacza to konieczność złożenia stosownego wniosku we właściwym urzędzie.

Dane właściciela gruntu znajdziemy w wypisie z rejestru gruntów. Za prowadzenie ewidencji budynków i gruntów odpowiedzialni są starostowie. Są to dane jawne, przy czym warto mieć na uwadze fakt, iż w przypadku gdy nie będziemy w stanie we wniosku o wypis wykazać posiadania interesu prawnego, może okazać się, że dokument, który uzyskamy nie będzie zawierał danych właściciela gruntu ani numeru prowadzonej dla niego księgi wieczystej. Do starosty należy decyzja odnośnie udostępnienia wnioskodawcy wspomnianych danych. W celu złożenia wniosku o wypis z rejestru gruntów konieczne będzie ustalenie identyfikatora działki, na który składa się kolejno: kod województwa, kod powiatu, kod gminy, cyfra od 1 do 9, określająca typ gminy, numer ewidencyjny obrębu oraz numer działki.

Drugim sposobem ustalenia danych właściciela interesującego nas gruntu jest zwrócenie się do Wydziału Ksiąg wieczystych właściwego dla położenia nieruchomości Sądu Rejonowego z wnioskiem o wydanie odpisu z księgi wieczystej gruntu.

Księgi wieczyste jak sprawdzić

Księgi wieczyste są publicznym rejestrem, co dla strony zainteresowanej weryfikacją wpisów w księdze (w tym też tych dotyczących własności nieruchomości) oznacza, że dostęp do nich jest jawny. Księgi przeglądać można bez ograniczeń pod warunkiem znajomości numeru księgi. Składa się on z:

  • kodu wydziału Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę;
  • numeru księgi nadawanego zgodnie z repertorium ksiąg w danym sądzie;
  • nadawanej automatycznie cyfry kontrolnej.

W księdze znajdziemy najważniejsze informacje na temat nieruchomości, w tym jej położenia i adres w dziale I, dane właściciela bądź użytkownika wieczystego w dziale II, wpisy dotyczące istniejących obciążeń (służebności, prawa osób trzecich, roszczenia) w dziale III oraz wpisy odnośnie obciążenia hipotecznego, jeżeli takie istnieje (kwota, waluta, rodzaj hipoteki) w dziale IV. Sprawdzenie księgi wieczystej stanowi podstawowy krok w badaniu stanu prawnego nieruchomości. Pomimo, iż samodzielne zapoznanie się z wpisami w księdze nie powinno nastręczać problemów, to dla wiarygodnej oceny  bezpieczeństwa nabycia nieruchomości dobrze jest zwrócić się do prawnika w sprawie przeprowadzenia jej kompleksowego audytu. Prawnicy z firmy Audyt Działki posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, a w ramach audytu sprawdzają nie tylko księgę wieczystą gruntu, ale tez zapisy miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli działka jest nim objęta. Dodatkowo ocenie podlegają inne istotne kwestie, takie jak między innymi uzbrojenie działki, pozwolenia na budowę wydane w najbliższej okolicy, bliskość terenów zalewowych oraz chronionych obszarów przyrody oraz lokalna jakość powietrza i topografia działki.

W celu sprawdzenia księgi możemy udać się do Sądu Rejonowego, gdzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych złożymy wniosek o odpis z księgi (koszt 30 zł za odpis zwykły, 60 zł za zupełny), zawierający dane, których poszukujemy, bądź skorzystać z systemu systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl), gdzie bezpłatnie zapoznamy się z treścią księgi. Za pośrednictwem systemu złożymy również wniosek o odpis, jeżeli taki jest nam niezbędny, wyciąg z księgi lub zaświadczenie (dokumenty odpłatne). 

Księgi wieczyste po numerze działki

Jeżeli nie posiadamy numeru księgi możemy zwrócić się do Sądu o jego udostępnienie, przy czym wymaga to posiadania interesu prawnego. Alternatywnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usługi, polegającej na wyszukaniu numeru księgi w oparciu o posiadany adres nieruchomości lub numer działki. Za numer jednej księgi zapłacimy około 40 zł. Gdyby okazało się, że w bazie brak jest księgi wieczystej, której numeru poszukujemy, co może się zdarzyć, powinniśmy otrzymać zwrot wpłaconych środków.