logo audytu działki

2022-03-21
(aktualizacja: 2022-04-28)

Na co zwrócić uwagę przy zakupie domu

W poniższym artykule wyjaśniamy, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie domu.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Na co zwrócić uwagę przy zakupie domu?

Jednym z najważniejszych aspektów w procesie zakupu domu od dewelopera jest skrupulatna analiza opisu przedmiotu umowy. W pierwszej kolejności należy zweryfikować rzuty nieruchomości, a także opisany standard deweloperski, który stanowi techniczną specyfikację lokalu. Wspomniany standard wskazuje wykorzystane materiały, technologie i inne techniczne szczegóły. Następną rzeczą jest dokładne sprawdzenie terminów realizacji inwestycji. Najczęstszą informacją promowaną przez firmy deweloperskie jest kwartał zakończenia prac budowlanych. Należy, jednak pamiętać, iż nie oznacza to możliwości na rozpoczęcie remontu. Po zakończeniu budowy, deweloper musi uzyskać jeszcze pozwolenie na użytkowanie oraz przeprowadzić oficjalne odbiory techniczne.

Następnie ma miejsce zawarcie umowy przeniesienia własności i dopiero można zabrać się za rozpoczęcie prac wykończeniowych. Co więcej, istotne jest też zwrócenie szczególnej uwagi na treść umowy deweloperskiej. Najlepszym rozwiązaniem w procesie weryfikacji wszystkich dokumentów, jak i do przeglądu technicznego jest wynajęcie specjalistów. W ten sposób unikniesz stresu, dodatkowych wydatków oraz ewentualnych problemów technicznych.

O co trzeba się zapytać dewelopera, kupując dom?

W przypadku finansowania zakupu domu za pomocą kredytu istotne jest dopytanie o konsekwencje związane z nieprzyznaniem środków przez bank. W naszym interesie powinno być umieszczenie w umowie deweloperskiej klauzuli, która uprawnia do bezpłatnego odstąpienia od zawartej umowy w sytuacji odmowy udzielenia kredytu hipotecznego. To umożliwi odzyskanie wkładu własnego, a także uniknięcie kar spowodowanych rozwiązaniem umowy. Ponadto nie można też zapomnieć o kwestii dotyczącej rzeczywistego metrażu domu.

Z racji, że w umowach są wyłącznie informacje o planowanym metrażu lokalu, to dopiero w trakcie odbiorów technicznych dowiadujemy się o faktycznej wielkości nieruchomości. Dlatego też trzeba zadbać o swój interes i poprosić o zawarcie klauzuli dotyczące metrażu i przyjętym sposobie rozliczeń.