logo audytu działki

2022-05-10
(aktualizacja: 2022-05-11)

Nieruchomość gruntowa a działka budowlana

W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie są różnice między nieruchomością gruntową a działką budowlaną.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Choć w języku potocznym pojęcia "działka budowlana" i "nieruchomość gruntowa" bywają używane zamiennie, w rzeczywistości nie są one tożsame. Dlatego też, chcąc zakupić teren pod budowę, warto dowiedzieć się, czym różnią się między sobą wskazane pojęcia.

Dlaczego to ma znaczenie?

Zgodnie z prawem budowlanym, budynki winno się projektować i sytuować w odpowiedni sposób na działce budowlanej. Jednocześnie, na wspomnienie zasługuje fakt, że według przepisów prawa budowlanego, możliwe jest stworzenie zabudowy nieruchomości gruntowej, o ile jej właściciel ma prawo do dysponowania posiadaną nieruchomością wspomnianym celu. Co za tym idzie, rozróżnienie terminów nieruchomość gruntowa i działka budowlana jest kluczowe dla określenia, jaki budynek możemy postawić na wskazanym terenie. Przed rozpoczęciem budowy, po uzyskaniu pozwolenia, warto przeprowadzić audyt działki, który pozwoli uniknąć nieporozumień i tym samym sytuacji, w której dojdzie do postawienia budynku w nieprawidłowy sposób.

Nieruchomość gruntowa - czym jest?

Mianem nieruchomości gruntowej określa się grunt razem ze znajdującymi się na nim częściami składowymi, jednak z wyłączeniem zabudowań (co oznacza, że w skład nieruchomości gruntowej mogą wchodzić np. różnego rodzaju nasadzenia), pod warunkiem, że stanowi on osobny przedmiot własności określonej osoby (fizycznej bądź prawnej) i może być sprzedany lub nieodpłatnie przekazany. Aby móc mówić o nieruchomości gruntowej, konieczne jest dokładne wyodrębnienie jej granic, np. na podstawie założonej specjalnie dla danej nieruchomości księgi wieczystej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku założenia księgi wieczystej dla jednej działki spośród kilku sąsiadujących ze sobą sprawia, że zostaje ona wyodrębniona i nie może być traktowana jako jedna. Innymi słowy, tylko brak założonych ksiąg wieczystych dla kilku znajdujących się obok siebie działek może skutkować traktowaniem kilku działek należących do jednego właściciela jako jednej nieruchomości gruntowej.

Działka budowlana - definicja

Działką budowlaną określa się wyznaczony teren, na którym ma powstać nowa zabudowa lub teren uzyskany po wyburzeniu starych budynków i wyróżnia się on takimi cechami (jak np. wielkość czy dostęp do dróg), które umożliwiają stworzenie racjonalnie funkcjonującej zabudowy. Działka może być przeznaczona pod różnego rodzaju budynki - od jednorodzinnych, poprzez szeregowe, aż po lokale usługowe. Co istotne, definicja ta ma charakter doktrynalny, bowiem samo prawo budowlane nie określa, czym jest działka budowlana - objaśnia natomiast, jakimi cechami wyróżnia się teren budowy i nieruchomość na cele budowlane.

Kwestia związana z określeniem, czy mamy do czynienia z nieruchomością gruntową, czy działką budowlaną, potrafi być dość skomplikowana, zwłaszcza w przypadku braku szczegółowej wiedzy. W razie wątpliwości związanych z zakupem działki właśnie ze względu na możliwości w zakresie stawiania na niej budynków - warto zlecić sprawdzenie działki przed kupnem specjalistom z firmy audytdzialki.pl. Dzięki temu możemy uzyskać szczegółowe informacje, które pozwolą nam korzystać z własności w odpowiadający nam sposób.