logo audytu działki

2022-05-08
(aktualizacja: 2022-05-09)

Obowiązki po zakupie działki

W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie obowiązki czekają na nas po zakupie działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Zakup działki wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Na inwestorze spoczywa sporo obowiązków, z których musi się oczywiście wywiązać. Trzeba być ich świadomym jeszcze przed przeprowadzeniem transakcji.

Dokładne sprawdzenie działki przed kupnem to podstawa, jeśli ktoś nie chce doświadczyć niemiłej niespodzianki. Po zakupie trzeba złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, nie obędzie się bez wizyty w urzędach.

Należy ponieść też koszty związane z opłatami notarialnymi i podatkiem od czynności cywilnoprawnych po zakupie działki. Jak widać, jest wiele rzeczy do załatwienia.

Pora przyjrzeć się działce

Jeśli chce się dokładnie sprawdzić grunt, to najlepszym rozwiązaniem będzie audyt działki. Mogą go wykonać dla klienta specjaliści z audytdzialki.pl. Istotne jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, jej przeznaczenia i uzbrojenia.

Nie można również pominąć kwestii dotyczących topografii, lokalnej infrastruktury i najbliższego otoczenia. Dokładne przeanalizowanie księgi wieczystej działki to podstawa. Z widniejących w niej zapisów można wywnioskować, czy jest ona wolna od obciążeń. Księga wieczysta zawiera dane o właścicielu gruntu, pozwala również potwierdzić zgodność lokalizacji. Na tym etapie najlepiej wspomagać się doświadczonym prawnikiem. Zweryfikuje on również zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Formalności związane z zakupem działki

Po wybraniu działki należy podpisać umowę przedwstępną, co stanowi dla inwestora formę zabezpieczenia. Najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Po zakupie działki można złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księgi wieczystej. W imieniu klienta zajmie się tym notariusz. Kolejnym obowiązkiem jest opłacenie podatku od nieruchomości przez nowego właściciela. Wymaga to złożenia wizyty w urzędzie gminy i urzędzie skarbowym. Jeśli ktoś kupi działkę budowlaną, to musi zadbać o media, podłączyć się do sieci. Dotyczy to jednak wyłącznie zakupu działki nieuzbrojonej. Konieczne staje się w jej przypadku wykonanie przyłączenia energii elektrycznej, kanalizacji, wody.

O czym należy pamiętać po zakupie gruntu?

Po zakupie działki niezbędne staje się uiszczenie wymaganych opłat notarialnych. Notariusze nie świadczą darmowych usług, mają oni ustaloną taksę notarialną. Warto jednak wiedzieć, że przy zakupie działki budowlanej z wykonanymi już przyłączami mediów płaci się wyłącznie połowę maksymalnej stawki. Niezbędne będzie również zapłacenie za sporządzenie aktu notarialnego. Na inwestora czeka też opłata sądowa. Na tym jednak nie koniec, kolejnym wydatkiem będzie podatek od czynności cywilnoprawnych po zakupie działki.

Oczywiście najważniejszą kwestią dla każdego nowego właściciela nieruchomości jest zgłoszenie jej nabycia. Można to zrobić w urzędzie gminy lub miasta. Jest to niezbędne do obliczenia należnego podatku od nieruchomości. Wymaga złożenia odpowiedniego formularza, na co inwestor ma 14 dni od daty zawarcia umowy ze sprzedającym nieruchomość. Nie wymaga to jednak odwiedzenia urzędu, bo można dokonać zgłoszenia przez internet lub drogą pocztową.