logo audytu działki

2022-05-08
(aktualizacja: 2022-05-09)

Odległość budynku od działki drogowej

W poniższym artykule wyjaśniamy, jaka powinna być odległość budynku od działki drogowej.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Odległość budynku od działki drogowej ma duże znaczenie, dlatego trzeba to sprawdzić przed jej kupnem. Nie ma znaczenia to, czy chce się wybudować domek gospodarczy, czy tylko postawić garaż. Kluczowe będzie dostosowanie się do aktualnych przepisów. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że informacji o odległości budynków od granicy działki należy szukać w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych. Nie są one określane przez prawo budowlane. Inaczej wygląda to jednak w przypadku działki drogowej. Może być to trochę zawiłe, dlatego należy dokładnie zapoznać się z zapisami dotyczącymi odległości budynku od działki i od drogi.

Budynek przy działce drogowej a wymagane odległości od granicy

Jeśli ktoś planuje postawić budynek przy działce drogowej, to trzeba wiedzieć, że należy zachować właściwą odległość. Przepisy jasno określają minimalną odległość obiektu od zewnętrznej krawędzi jezdni. Znaczenie ma rodzaj drogi oraz to, czy znajduje się ona w terenie zabudowy, czy też poza terenem zabudowy. W przypadku autostrady trzeba zachować odległość wynoszącą 30/50 m. Droga ekspresowa to odległość 20/40 m, droga ogólnodostępna krajowa 10/25 m, droga ogólnodostępna wojewódzka/powiatowa 80/20 m. Najmniejsza odległość budynku od zewnętrznej krawędzi jezdni obowiązuje w przypadku drogi ogólnodostępnej gminnej: 6 m w terenie zabudowy i 12 m poza terenem zabudowy.

Co warto mieć na uwadze?

Dokładne warunki techniczne dotyczące odległości budynku od granicy działki zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Powinna zapoznać się z nim każda osoba, która planuje wybudowanie obiektu na działce. Jeśli nie zachowa się wymaganych odległości od granicy działki i drogi, to niestety będzie wiązało się to z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Minimalna odległość od granicy działki to 4 m, jeśli budynek ma ściany z oknami/drzwiami zwróconymi w stronę granicy. Z kolei do pozostałych ścian, czyli bez okien i drzwi, odległość zostaje zmniejszona do 3 m. Oczywiście są pewne wyjątki i wynikają one z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczalne jest nawet w niektórych przypadkach postawienie budynku w odległości zaledwie 1,5 m od granicy działki.

Dlaczego warto powierzyć sprawdzenie działki przed kupnem specjalistom?

Kupno działki wiąże się z koniecznością sprawdzenia wielu kwestii. Dotyczą one między innymi statusu prawnego nieruchomości, jej przeznaczenia, planu zagospodarowania przestrzennego itd. Sprawdzenie całej dokumentacji pochłania sporo czasu. Trzeba też liczyć się z wieloma zawiłymi sformułowaniami. Osobom bez doświadczenia i wiedzy łatwo przeoczyć wiele istotnych zapisów, co niestety może wiązać się z popełnieniem kosztownych błędów. Jeśli ktoś szuka specjalistów, którzy wykonają kompleksowy audyt działki, to przychodzimy z pomocą. Specjaliście z Audytdzialki.pl zapoznają się oni dokładnie ze wpisami księgi wieczystej, ewidencji gruntów i nieruchomości oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

Istotną kwestią jest także sprawdzenie uzbrojenia, czyli dostępu działki do drogi publicznej i przyłączy mediów. Specjaliści zajmą się zweryfikowaniem statusu działki i klasy gruntu. Znajdą ograniczenia w budowie i roszczenia.

Potwierdzą zgodność danych o działce.