logo audytu działki

2022-05-08
(aktualizacja: 2022-05-09)

Podatek od kupna działki

W poniższym artykule wyjaśniamy, jaki podatek płacimy od kupna działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Zakup działki wiąże się z koniecznością uiszczenia różnych opłat. Niezbędne staje się między innymi zapłacenie podatku. Łatwo domyślić się, że wraz ze wzrostem wartości gruntu rośnie też podatek od jego zakupu. Już samo podpisanie umowy w formie aktu notarialnego przy przenoszeniu własności nieruchomości generuje dodatkowe koszty. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego, to musi zapłacić podatek od kupna działki i ile on wynosi. Znajomość prawa pozwoli również uniknąć podwójnego opodatkowania kupna działki. Trzeba również wiedzieć, gdzie i kiedy należy uregulować podatek.

Kto musi zapłacić podatek od kupna działki?

Podatek od zakupu nieruchomości nie dotyczy wyłącznie budynków. Z dodatkowymi opłatami muszą liczyć się również osoby, które zdecydują się na zakup działki. W zależności od tego, jaka będzie wartość gruntu, zostanie ustalona konkretna kwota pieniędzy. Trzeba wybrać rodzaj i wysokość podatku, na co wpływa nawet to, kim prawnie jest nabywca. Jeśli kupujący to osoba fizyczna, zostanie obarczony on podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Inaczej wygląda to jednak w przypadku kupna gruntu przez przedsiębiorcę. Jeśli nabywca prowadzi działalność gospodarczą, to zostaje zobligowany do zapłacenia podatku VAT. 

Podatek PCC wynosi 2%, z wyższymi kosztami muszą liczyć się właściciele firm. Najczęściej podatek jest już zawarty w cenie nieruchomości. Do kwoty netto zawsze trzeba jeszcze doliczyć podatek VAT wynoszący aż 23%.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od kupna działki i gdzie?

W przypadku kupna działki przez osobę prywatną podatek PCC zostanie naliczony automatycznie przez notariusza i to on zajmie się jego pobraniem. Będzie to wyszczególnione w podpisanym akcie notarialnym dotyczącym nabytej nieruchomości. Notariusz zajmie się wysłaniem dokumentów do urzędu skarbowego, więc kupujący nie będzie już musiał osobiście wpłacać należnej kwoty podatku. Inaczej wygląda to jednak w przypadku przedsiębiorców. Jeśli do nabycia działki doszło w ramach działalności gospodarczej, to kupujący musi przekazać kwotę brutto wraz z podatkiem VAT bezpośrednio na konto sprzedającego.

Kwestiami formalnymi zajmie się już sprzedający. Nie trzeba angażować w to notariusza. Warto też wiedzieć, że jeśli nie podpisuje się umowy notarialnej, to kupujący musi uregulować płatność PCC we własnym zakresie i ma na to 14 dni od daty jej zawarcia.

Czy warto wykonać audyt działki?

Jako że sprawdzenie działki przed kupnem jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym, to warto wspomóc się doświadczeniem i wiedzą kompetentnych osób. Godni polecenia są specjaliści z audytdzialki.pl. Zajmują się oni czymś więcej niż tylko sprawdzeniem księgi wieczystej. Dokładnie przeanalizują całą dokumentację. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z kupnem gruntu. Audyt działki zawiera informacje o zgodności danych, roszczeniach, służebności, hipotece, przeznaczeniu działki, ograniczeniach w budowie, jakości powietrza, objęciu gruntu strefą zalewową lub innymi strefami chronionymi, dostępie do drogi publicznej itd.

Profesjonaliści działają kompleksowo, sprawdzają wszystkie szczegóły dotyczące działki, dzięki czemu można uchronić się przed podpisaniem niekorzystnej umowy.