logo audytu działki

2022-02-11
(aktualizacja: 2022-03-14)

Podział działki rolnej

W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy podział działki jest możliwy.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Kupno działki rolnej w niektórych przypadkach wymaga dodatkowego podziału. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to w jaki sposób można tego dokonać?

Kiedy podział działki jest możliwy?

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, możliwy jest podział wyłącznie tych działek rolnych, których powierzchnia jest większa niż 0,3 ha. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których możliwy będzie podział nawet tych nieco mniejszych działek.

Podział działki poniżej powierzchni 0,3 ha możliwy jest wówczas, gdy zostanie ona dopasowana do zabudowy mieszkaniowej. Niestety, nie zawsze jest taka możliwość, ze względu na pewne istniejące ograniczenia. Zgodnie z przepisami, bez większych trudności do zabudowy mogą być przeznaczone wyłącznie działki o gruntach klasy I-III.

Drugi sposób na zyskanie możliwości podziału działki rolnej pomimo jej niedużej powierzchni jest wejście wyjście ze współwłasności działki. To może nastąpić wyłącznie na drodze postępowania sądowego lub za pośrednictwem aktu notarialnego - najczęściej jednak wykorzystywany jest ten pierwszy sposób.

Podział działki rolnej, w którego efekcie powstaną grunty o powierzchni nie większej niż 0,3 ha,  jest również możliwy w przypadku, gdy:

  • działka podlegająca podziałom przeznaczona jest na powiększenie sąsiedniej nieruchomości,
  • planowana jest regulacja granic pomiędzy powstałymi w wyniku podziałów działkami.

W większości przypadków, przeniesienie praw do wydzielanych działek trwa około 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o możliwości podjęcia podziału działki rolnej.

Działki rolne dla osób niebędących rolnikami

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wyraźnie mówi, że osoby niebędące rolnikami, mogą nabyć działkę rolniczą tylko w następujących przypadkach:

  • gdy działka ma powierzchnię mniejszą niż 0,3 ha, nabywanie działek nie ma ograniczeń;
  • w przypadku działek o powierzchniach od 30 do 99,99 arów ich zakup możliwy jest tylko w przypadkach, w których Krajowy Ośrodek Rolnictwa nie korzysta z prawa pierwokupu;
  • w przypadku chęci zakupu działki o powierzchni 1 ha lub większej zakup możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Krajowego Ośrodka Rolnictwa;
  • gdy działka ma powierzchnię mniejszą niż 0,5 ha, a znajdujące się na niej budynki mieszkalne/gospodarcze powstały przed 31.04.2016.