logo audytu działki

2022-05-09
(aktualizacja: 2022-05-11)

Przeznaczenie budynku i działki - ewidencja gruntów

W poniższym artykule wyjaśniamy, w jakim miejscu sprawdzimy przeznaczenie działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Ewidencja gruntów i budynków to jedno z najistotniejszych źródeł pozyskiwania informacji dotyczących zabudowań, a także działek. To świetne źródło wiedzy, m.in. gdy poszukujemy działki budowlanej, ale nie tylko. Jakie dokładnie informacje można znaleźć w ewidencji i jak ich szukać?

Czym jest ewidencja gruntów?

Ewidencja gruntów i budynków jest formą spisu, który powstał na podstawie regulacji z 29 marca 2021 roku i jest prowadzony przez starostów. W ramach tego dokumentu określono m.in. to, w jaki sposób ewidencja powinna być założona oraz prowadzona, a także zasady wymieniania danych ewidencyjnych oraz dokładny zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w ewidencji. W dokumencie tym umieszczone są konkretne informacje związane z gruntami, a także zabudowaniami (zarówno mieszkalnymi, jak i tymi o charakterze użytkowym), lokalami czy właścicielami powyższych (lub - w przypadku braku prawa własności - dane jednostek zarządzających). Wspomniane dane mają mieć charakter liczbowy, a w pozostałym zakresie - opisowy.

Do czego służy ewidencja gruntów?

Ewidencja gruntów i budynków jest wykorzystywana do wielu celów. Przede wszystkim umożliwia ona sprawdzenie działki przed kupnem, jednak nie jest to jedyne zastosowanie, z jakim można się spotkać. Ponadto, stanowi ona podstawę dla obliczania wartości należnych podatków od nieruchomości, a także umożliwia oznaczenie nieruchomości w księgach wieczystych. Do tego celu wykorzystywane są wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, które można pozyskać w różny sposób, również nie będąc właścicielem danego terenu, W dokumencie tym znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować zarówno działkę, jak i jej właściciela. Pełen audyt działki, zakładający również sprawdzenie informacji pochodzących z ewidencji gruntów i budynków, jest zalecany przed zakupem danego terenu.

Jak sprawdzić przeznaczenie budynku i działki?

Dane, które znajdują się w ewidencji, są jawne, jednak musimy wiedzieć, czego szukamy. Wypis z rejestru gruntów można uzyskać wyłącznie po wypełnieniu stosownych wniosków, a także - o ile nie jesteśmy właścicielem danej działki - po udowodnieniu, że mamy interes prawny w uzyskaniu wyrysu (taką podstawą może być, chociażby chęć nabycia działki). Wyrys i wypis, czyli dokumenty, które można pozyskać z ewidencji gruntów i budynków, są odpłatne. Aby uzyskać tego typu dokumenty, niezbędne jest złożenie wniosku do właściwego miejscowo starostwa powiatowego - można to uczynić zarówno osobiście, jak i listownie. Po tym urząd poinformuje nas, ile trzeba zapłacić, by uzyskać wypis i wyrys.

Co ważne, jeśli czas ma znaczenie i chcemy mieć wspomniane dokumenty w ręce w jak najkrótszym czasie, nie należy zwlekać: choć okres oczekiwania może wynosić dwa dni (w najlepszym przypadku) - może on ulec wydłużeniu również do siedmiu dni.

Aby mieć pewność, że z działką jest wszystko w porządku, warto zlecić przeprowadzenie szczegółowego audytu danego terenu przez specjalistów Audytdzialki.pl. Dzięki temu można zyskać pewność, że teren, który chcemy zakupić np. pod budowę domu, jest wolny od wad, które uniemożliwiałyby postawienie na wspomnianym terenie zabudowań.